16 av 31 navn er klare i Nannestad

16 folkevalgte er allerede sikret plass i Nannestad kommunestyre 2019-23.