Ordføreren foreslo i arbeidsgiverutvalget før jul at rådmann Torstein Leiro skulle få en lønnsøkning på 12,2 prosent. Det vil si en lønnsøkning på 136.000 kroner fra 1.140.000 til 1.250.000 kroner.

Den lønnsøkningen ble for kraftig for flere av politikerne i utvalget. Til sammenligning var lønnsveksten i resten av rådmannens ledergruppe på 4,14 prosent i 2014.

Etter lange diskusjoner vedtok utvalget enstemmig at rådmannen skulle få en lønnsøkning på 6,8 prosent, så lønnen hans ble 1.190.000 kroner.

Altså fikk ikke rådmannen bli med på lønnsfesten til Skedsmo-politikerne. Som RB skrev tirsdag, vedtok de nå i sommer en lønnsvekst på 9,2 prosent, eller 85.657 kroner, for ordførerlønnen, som også påvirker lønnen til flere politiske stillinger. I Skedsmo er ikke lønnen til rådmann knyttet til ordførerlønnen.

Lavere enn naboer

– Jeg ville løfte lønnen til rådmannen til et nivå som var sammenlignbart med rådmenn i andre kommuner av den samme størrelsen, sier Flæten til RB om hvorfor han foreslo lønnsøkningen på 12,2 prosent.

Selv med den lønnsøkningen ville Leiro faktisk hatt lavere lønn enn rådmennene i Lørenskog og Ullensaker. Ragnar Christoffersen i Lørenskog har en lønn på 1.300.000 kroner, mens Tor Arne Gangsø i Ullensaker tjener 1.275.000 kroner, ifølge personalavdelingene i kommunene.

Flæten mener også at det var på sin plass med en siste belønning til den 65 år gamle rådmannen, som snart går av med pensjon.

– Leiro har vært en dyktig rådmann gjennom lang tid for Skedsmo kommune og han har oppnådd svært gode resultater for kommunen, sier Flæten.

Konkurransedyktig

Kjartan Berland (H), som er en av seks politikere i arbeidslivsutvalget, reagerte på den kraftige lønnsveksten.

– Det er ikke slik at vi ikke skal se til andre kommuner, men i dette tilfellet synes jeg hoppet var for høyt, sier Berland.

Samtidig påpeker han at kommunen må stille med konkurransedyktig lønn den dagen jakten på ny rådmann begynner.

Rådmann Torstein Leiro ønsket ikke å kommentere saken.