Dette er de mest og minst fornøyd med i den nye avtalen: – Folk skal merke seg Lillestrøm

Den nye samarbeids-plattformen for Lillestrøm kommune presentert.