UP-sjefen avslører: – Her tar vi flest bilister på Romerike

UP-SJEF: Stein-Olaf Røberg er ikke fornøyd med antallet bilister UP stopper. Her foran en av de mest belastede strekningene fylkesvei 159 i Lørenskog. 	FOTO: Ylva Seiff Berge

UP-SJEF: Stein-Olaf Røberg er ikke fornøyd med antallet bilister UP stopper. Her foran en av de mest belastede strekningene fylkesvei 159 i Lørenskog. FOTO: Ylva Seiff Berge

Artikkelen er over 2 år gammel

Ikke siden 2011 har politiet hatt flere anmeldelser for fartsovertredelser langs romeriksveiene.

DEL

Slik deler du abonnementet ditt med andre i din husstand! 

UP-sjef på Romerike, Stein-Olaf Røberg er ikke fornøyd med tallene.

– Til nå har vi i Utrykningspolitiet alene skrevet ut 116 anmeldelser, mens det lokale politiet har rundet 100, sier han.

Ikke siden 2011 har det vært skrevet ut så mange anmeldelser så tidlig på året. Da endte totalen på 369, der UP hadde 220 anmeldelser for fart med førerkortbeslag, mens lensmannskontorene endte på 149. Fortsetter trenden vil det tallet bli høyere i år.

– Vi får mange klager fra naboer, foreldre og andre som ser at det blir kjørt i overkant fort rundt omkring i distriktet. Vi skulle gjerne vært overalt, hele tiden, men ressursene strekker dessverre ikke til, sier Røberg.

64 tatt i løpet av 11 dager

Langs en av de mest belastede veiene på Romerike – fylkesvei 171 i Sørum. Ble det i løpet av 11 dager stanset 64 førere. Én mistet førerkortet, mens de resterende fikk forenklede forelegg.

– Langs denne strekningen forsøkte vi å få farten ned, men som vi ser på resultatene så fortsetter folk å kjøre fort. Vi har også forsøkt å gjøre det samme langs fylkesvei 170 (Kompveien), og der ser det ut som vi har lyktes bedre. Spesielt etter at streknings-ATK kom på plass.

Her tar UP flest

På Romerike er det flere veistrekninger som peker seg ut som verstinger for politiet. I tillegg til de to nevnte veiene kommer disse også dårlig ut:

  • Enebakk: Fylkesvei 120
  • Eidsvoll: Fylkesvei 33
  • Nittedal: Riksvei 4
  • Lørenskog: Fylkesvei 159
  • Nannestad: E16

Til sammen har laserkontroller på disse sju strekningene ført til 461 forenklede forelegg og 45 førerkortbeslag.

– Vi har prioriterte strekninger der vi vet at mange kjører altfor fort. Her gjennomfører vi hyppige kontroller, både synlige og usynlige, forteller Røberg.

I tillegg kommer de to store europaveiene inn i bildet.

– Både på E6 og E16 er det sikkerhetsmessig vanskelig å få gjennomført laserkontroller, men det betyr ikke at du skal føle deg trygg på at vi ikke er der. Fra tid til annen har vi laser, men fleste anmeldelsene kommer som følge av gjennomsnittsmåling, fortsetter Røberg.

Saken fortsetter under kartet:

– Handler om holdninger

UP-sjefen er klar på at det er en ting som må forbedres hos mange av bilistene:

– Holdningene må bli bedre. Planlegg kjøringen, slik at du har god tid. Vær konsentrert og ikke driv med andre ting under kjøringen, spesielt gjelder dette i sommertrafikken.

Så langt i år har 67 mistet livet langs norske veier. 17 stykker døde bare i juni. Røberg frykter at sommeren kan bli tung.

– Hvordan reagerer du på de dårlige tallene?

 – Jeg sluttet å bli forbannet for mange år siden, men jeg blir lei meg og frustrert. Vi gjør dette for publikums sikkerhet, pengene ser ikke vi snurten av. I løpet av min tid har jeg plukket opp mange likdeler fra veiene, og det er en forferdelig opplevelse, svarer han.

Fakta:

UPs tall for Romerike:*

  Forenklede forelegg Førerkortbeslag Totalt
Fv. 170 Aurskog-Høland 78 19 97
Fv. 171 Sørum 62 1 63
Fv. 120 Enebakk 105 14 119
Fv. 159 Lørenskog 62 3 65
Riksvei 4 Nittedal 28 1 29
Fylkesvei 33 Eidsvoll 18 4 22
Europavei 16 Nannestad 108 3 112

* Tallene viser kun forenklede forelegg og beslag fra laserkontroller.

** I tillegg kommer egne tall fra lokale lensmannskontor.

Totalt antall anmeldelser siste fem år:

UP Lensmannskontor
2016* 116 100
2015 165 190
2014 160 190
2013 190 115
2012 210 180
2011 200 149

* Tallene for 2016 er kun hittil i år

Artikkeltags