Foreslår å legge ned UP: – Jeg er veldig bekymret

NEDLAGT: Utrykningspolitiet er foreslått nedlagt av et regjeringsoppnevnt utvalg. Trygg Trafikk er redd for konsekvensene.

NEDLAGT: Utrykningspolitiet er foreslått nedlagt av et regjeringsoppnevnt utvalg. Trygg Trafikk er redd for konsekvensene. Foto:

Artikkelen er over 3 år gammel

Et regjeringsoppnevnt utvalg har utredet politiets særorgan. Deres anbefaling er å legge ned UP og overføre mannskap og oppgaver til politidistriktene.

DEL

Det kom fram da utvalget la fram sin utredning på torsdag.

Leder i Trygg Trafikk Akershus, Unni Knutli er bekymret.

– Det er UP som driver trafikktjeneste på veiene våre og det er de som har kompetanse og kan trafikk. Jeg er veldig bekymret for at kompetansen og kreftene skal bli borte og at antallet trafikkdrepte øker, sier hun fredag kveld.

Knutli påpeker at hun ikke tror det er motvilje fra de lokale distriktene å utføre arbeidsoppgavene til UP, men mener at kapasitetsmangel vil føre til mindre arbeid med trafikksikkerhet.

VIL HA UP: Leder i Trygg Trafikk Akershus frykter flere trafikkdrepte hvis UP forsvinner.

VIL HA UP: Leder i Trygg Trafikk Akershus frykter flere trafikkdrepte hvis UP forsvinner. Foto:

– UP og trafikkavdelingen i Asker og Bærum ble flyttet til Oslo fra nyttår uten at bemanningen økte. Der hadde politiet avdekket mye ruskjøring, men etter flyttingen har antallet rusførere gått ned. Jeg mener at dette beviser at en slik overføring av oppgavene ikke fungerer.

– Merkelig

Knutli er forundret over anbefalingen, all den tid det i Nasjonal transportplan (NTP) er en nullvisjon i antall trafikkdrepte.

– Antallet trafikkdrepte har gått ned, når de da vil ta vekk en ressurs for å nå nullvisjonsmålet er for meg veldig merkelig.

Utredningen skal ut på høring senere i år. Fram til den tid vil Trygg Trafikk arbeide for at UP fortsatt skal bestå.

– Vi har visst en stund at arbeidet med anbefalingen har pågått en stund, men vi visste ikke at den skulle være så drastisk, sier Knutli.

Avviser ikke forslagene

I utredningen blir det også anbefalt at Politiets utlendingsenhet legges ned og at mannskapene og oppgavene overføres til Øst politidistrikt. Kriminalomsorgen overtar ansvaret for driften av utlendingsinternatet på Trandum.

Rapporten ble torsdag overlevert justisminister Per-Willy Amundsen (Frp), som sier forslagene betyr en omfattende omlegging av dagens særorganstruktur.

Statsråden understreker at rapporten skal ut på høring og vil ikke avvise forslagene.

– Nå må vi ha den kunnskapsbaserte debatten først, sier han til NTB.

På ett punkt er ministeren likevel klar:

– Det er veldig tydelig fra regjeringens side at vi skal opp på to polititjenestemenn og -kvinner per tusen innbyggere innen 2020.

Dette er foreslått av utvalget:

  • Dagens særorganstruktur blir erstattet med to enheter, én for etterforskningsbistand og én for beredskapsbistand, underlagt Politidirektoratet (POD).
  • Politiets særorganer omtales som bistandsenheter. (Økokrim, Kripos, Politiets utlendingsenhet (PU), Utrykningspolitiet og Politihøgskolen er i dag særorganer.)
  • Politihøgskolen slås sammen med Kriminalomsorgens utdanningssenter.
  • Økokrim og Kripos slås sammen til en felles bistands- og etterforskningsenhet for bekjempelse av organisert og annen alvorlig kriminalitet, økonomisk kriminalitet og IKT-kriminalitet. (Utvalgets flertall)
  • Trafikkoppgaver blir overført fra UP til politidistriktene.
  • Ansvar for etterforskning av alvorlig miljøkriminalitet blir overført fra Økokrim til Trøndelag politidistrikt. (Utvalgets flertall)
  • PU blir avviklet i nåværende form. Det operative ansvaret blir overført til Øst politidistrikt, som blir nasjonalt kontaktpunkt og overtar nasjonalt koordineringsansvar for registrering, ID-avklaring og koordinering av uttransportering, samt utreisesenteret på Gardermoen.
  • Kriminalomsorgen overtar ansvaret for driften av utlendingsinternatet ved Trandum.
  • Nasjonale beredskapsressurser (NB) blir etablert som et eget politiorgan for nasjonal beredskap, direkte underlagt POD.

Artikkeltags