Oppgraderte sprinkleranlegg – nesten halvparten var konsulentkostnader

Oppgraderingen av sprinkleranlegget på Ignagard sykehjem kom på nesten 3,7 millioner kroner.