Etter klager, anmeldelser og heving av kjøp slo utbyggeren seg selv konkurs – dagen før rettsmøtet