Skal bygge høyere opp i åsen

SKAL BYGGE: Øverst i Vardefjellet/Heksebergåsen skal det bygges flere boliger, med adkomst fra Fjellbovegen. Foto: Rune Fjellvang

SKAL BYGGE: Øverst i Vardefjellet/Heksebergåsen skal det bygges flere boliger, med adkomst fra Fjellbovegen. Foto: Rune Fjellvang

Artikkelen er over 2 år gammel

Hekseberg Terrasse AS ønsker å utvide antall boenheter i Skoglyfjellet sør.

DEL

Området ligger vest for Heksbergåsen og Vardefjellet boligområder og høyere opp i åsen enn dagens bebyggelse i Heksebergfjellet ved Frogner.

Området ble regulert i 2009 og da fordelt på 6,5 dekar småhusbebyggelse og 9,8 dekar med konsentrert småhusbebyggelse. I tillegg kommer innregulerte offentlige friområder og turstier.

Nå har Arkitektkompaniet AS i Drammen varslet oppstart av nytt planarbeid for å omregulere feltet for boenheter med noe økning av boligkapasitet fordelt på rekkehus og leiligheter, med tilhørende adkomst og uteoppholdsarealer.

Skoglyfjellet sør er deler av et tidligere hytteområde i Heksebergfjellet, der flere av hyttene har forfalt.

Det var stor lokal motstand da prosjektet ble foreslått lagt inn i kommuneplanen for Sørum, men det politiske flertallet sa ja.

Boligprosjektet vil få tilførselsvei via Fjellbovegen og dermed knyttes til Vardefjellet.

I sør vil boligområdet bli liggende i overkant av bebyggelsen i Berglyvegen.

Arkitektkontoret har satt 30. august som frist for å komme med synspunkter som har betydning for planarbeidet og detaljreguleringen.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken