Utbygging i det blå etter stadig nye krav

Det er fortsatt uvisst når planene om boliger og næringsarealer mellom Skårersletta og Rolvsrud kan bli realisert. Nye krav om lavere høyder og redusert utnyttelse kan sette prosjektet i fare, mener arkitekten.