Har gjort avtale om å få ferdig skandaleprosjekt – er i gang med å rette opp graverende feil

Utenlandske snekkere jobber for å redde stumpene til de mange involverte i boligprosjektet.