– Det er veldig rart at noen kan være så uoppmerksomme

Én fotoboks har sørget for 500 førerkortbeslag på ti år: – Dette er nedslående!