Slik deler du abonnementet ditt med andre i din husstand! 

Det er Aktive Fredsreiser som senest søndag må få beskjed om det blir noen tur i regi av Skedsmo Røde Kors eller ei. Busser og hoteller er booket, men bare 8–10 unge har hittil meldt seg på. Helst bør de være 30–35.

Frivillig prosjektleder Ola Strømman i Skedsmo Røde Kors håper fortsatt turen lar seg gjennomføre – slik den har blitt de siste ti åra.

– Vi utvider tilbudet til også å gjelde unge utenfor Skedsmo kommune, sier Strømman.

Egenandelen for turen, som avvikles i høstferien og går over åtte dager, er 3.000 kroner. Turen koster egentlig 8.000, men mesteparten av kostnadene dekkes av Røde Kors og gjennom støtte fra lokalt næringsliv, stiftelser og foreninger.

Turen, der sju frivillige voksne vil delta, går til Auschwitz og Berlin. Opplegget starter før avreise i høstferien, og går over tre deler, med første temakveld 7. september:

– Fire temakvelder, med blant annet besøk på jødisk museum og HL-senteret, foredrag fra en Aleppo-flyktning, rollespillet «På flukt», vær flyktning i et døgn- og til sist turen til Polen og Tyskland. Her inngår besøk i Auschwitz, Sachsenhausen, Ravensbrück og Berlin.

– Tur for livet

Hvorfor det har vært spesielt vanskelig å få med unge i år, vet ikke Strømman sikkert.

Dette er ikke et opplegg for hele skoleklasser, men for enkeltungdommer. Det egner seg for unge fra 13 til 18 år, men flertallet har pleid å være 14–15 år, forteller Strømman.

Arrangørene har brukt vanlige kanaler for å nå fram: Plakater og informasjon til skolene, sosiale medier, omtale og annonser i Romerikes Blad.

– Kanskje foreldrene ikke er klar over muligheten, at tur-invitasjonen bare har nådd de unge? undrer Strømman.

Han mener turen byr på uforglemmelige opplevelser for de unge, opplevelser for livet.

– I tillegg til at de vil møte folk de ellers ikke ville møte, vil de kanskje også knytte vennskapsbånd og kontakt med unge i til og med egen kommune som de ellers ikke ville fått kontakt med? Det er ikke gitt at unge på Leirsund vanker sammen med eller har kontakter på Strømmen, for eksempel, påpeker prosjektlederen.

Siste frist er altså nå søndag, så muligheten for en spesiell høsttur er fortsatt til stede.