– Dørene sto åpne. Da vi kom inn i stallen, så vi jo fort at noen hadde forsynt seg

Tyver tok med seg saler til en verdi av 100.000 kroner fra en stall i Maura.