Her slo de frekke tyvene til igjen: – Jeg ble fysisk dårlig

Da Haakon-Marius Strømsrud kom ned til gravemaskinen skjønte han med en gang at noe var galt. – Døren sto åpen og jeg skjønte at uvedkommende hadde vært på ferde.