Trygg trafikk: – Kan være livsfarlig

FARLIG: Mange har enten eid eller kjørt en trimmet moped. Disse mopedene kan være livsfarlige, mener Trygg trafikk.

FARLIG: Mange har enten eid eller kjørt en trimmet moped. Disse mopedene kan være livsfarlige, mener Trygg trafikk. Foto:

Artikkelen er over 2 år gammel

Hver tredje mopedfører trimmer mopeden og halvparten har kjørt en moped som er trimmet minst én gang. – Trimming kan få fatale konsekvenser, sier Trygg Trafikk.

DEL

En fersk rapport fra Transportøkonomisk Institutt (TØI) viser at mange trimmer mopedene sine til å gå raskere enn det er lov til. Samtidig er 59 prosent av mopedene involvert i dødsulykker mellom 2007 og 2016 trimmet.

– SSB sier at 16-åringene er den aldersgruppa som er klart mest utsatt for dødsulykker og alvorlige skader i trafikken. Når vi i tillegg vet at høy fart bidrar til økt ulykkesrisiko er det ingen grunn til å la denne gruppa kjøre raskere enn 45 kilometer i timen som er maks tillatt hastighet for moped sier Bård Morten Johansen, seniorrådgiver i Trygg Trafikk.

Mangelfull opplæring

Bare 15 prosent av mopedførerne tok mer enn to kjøretimer utover obligatorisk undervisning.

– Selv om flere mopeder er dimensjonert for å kjøre fortere enn 45 km/t er ikke nødvendigvis førerne kompetente nok. Vi vet at kravene for å få mopedlappen er veldig lave sammenlignet med førerkort for lett-MC. Vi kan ikke forvente at ungdommer uten verken kompetanse eller erfaring skal mestre trafikksituasjoner i høye hastigheter. Det kan være livsfarlig å la de kjøre rundt på trimmet moped, sier Johansen.

Lav kunnskap

Rapporten til TØI viser at andelen av mopedførere som innblandes i selvrapporterte uhell innen et år er på 22 prosent.

– Jeg opplever at enkelte ser på trimming av moped som et sikkerhetstiltak. Dette mener jeg er et klart blindspor. Hva ville skjedd om alle mopeder plutselig kunne kjøre i 80 kilometer over natta? Ingen av dødsulykkene med moped skyldes for lav fart på moped, og Trygg Trafikk mener ulykkesrisikoen øker med trimmet mopeder, sier Johansen.

Artikkeltags