Nesten én av ti mellom 18 og 67 får uføretrygd – og andelen øker

Av
Artikkelen er over 3 år gammel

I juni i år var det i alt 321.800 mottakere av uføretrygd her i landet. Det tilsvarer en andel på 9,6 prosent av befolkningen i alderen 18 til 67 år

DEL

Økningen fra forrige kvartal er på 0,1 prosentpoeng

Andelen uføre kvinner i befolkningen var på 11,4 prosent, mens tilsvarende andel for menn var 7,8 prosent. Forskjellen mellom uføre kvinner og menn har økt noe over tid. Unntaket er gruppen under 30 år, der menn er i flertall.

Østfold har høyest andel uføre med 13,8 prosent, mens Oslo har lavest andel med 5,3 prosent.

Som ventet

– Den svake økningen vi ser i andelen uføretrygdede i befolkningen er ikke uventet. Tidligere endringer i trygdeordningene bidrar til denne veksten, sier Nav-direktør Sigrun Vågeng.

Endringene Vågeng sikter til gjelder ordningen med tidsbegrenset uførestønad, en ordning som ble opprettet i 2004 og varte fram til 2010. Ordningen gjorde at antall uføretrygdede i en periode var lavere enn det som ellers ville vært tilfelle, for så gradvis å normalisere seg i årene etter 2010.

Psykiske lidelser dominerer

Mens det er en langsiktig trend at det blir flere unge, blir det færre eldre uføretrygdede.–Veksten blant unge uføre over tid må også sees i sammenheng med at flere med alvorlige sykdommer overlever lenger på grunn av bedre medisinsk behandling. Om lag 60 prosent av de unge uføre har en psykisk lidelse. I denne gruppen er det flest med lett psykisk utviklingshemming, autisme, Aspergers syndrom og ADHD.

– Selv om en del av de unge har alvorlige helseproblemer, er det også et potensial for å få en større del av denne gruppen i arbeid. Det er et stort tap både for den enkelte og for samfunnet når uføretrygd blir utfallet i ung alder, sier Vågeng.

(©NTB)

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken