(Nettavisen): Politiet holdt en utlending varetektsfengslet uten grunn på Trandum utlendingsinternat på Gardermoen. Da forholdet ble oppdaget gikk det to dager før personen ble løslatt.

Det er Politiets utlendingsenhet som selv har meldt fra om saken til Spesialenheten for politisaker.

Nå har Spesialenheten konkludert med at loven ble brutt. Politiets utlendingsenhet er ilagt en foretaksstraff på 100.000 kroner. Særorganet har vedtatt boten.

Det var utlendingsenheten som selv oppdaget fengselsrotet ved en rutinemessig kontroll. En politiadvokat ba derfor utlendingsinternatet løslate utlendingen, men E-posten ble ikke mottatt og behandlet.

«Etterforskningen klarte ikke å avdekke hva som faktisk hadde skjedd med den», heter det i avgjørelsen.

Spesialenhetens etterforskning var rettet mot en ansatt ved Trandum og utlendinghsenheten som foretak, men Spesialenheten fant det ikke bevist at den ansatte hadde opptrådt straffbart.

– Etter en konkret vurdering fant man at vilkårene for foretaksstraff mot Politiets utlendingsenhet var oppfylt. Det ble lagt vekt på at det ikke var gode nok rutiner for informasjonsflyt og etterfølgende kontroll av arrestanter, fortsetter avgjørelsen fra Spesialenheten for politisaker.

Politiets utlendingsenhet er politiets hovedaktør på migrasjonsfeltet. Hovedoppgavene er å registrere asylsøkere som kommer til Norge, etterforske for å fastsette identitet, uttransportere personer uten lovlig opphold og drive Politiets utlendingsinternat på Trandum.