6,1 millioner kjøretøyer har passert disse boksene – resultatet er oppsiktsvekkende

Målet var å redusere hastigheten på den ulykkesutsatte strekningen. Det har politiet lykkes med.