Alle satsene justeres opp 1. januar. Også mindre bøter justeres opp. Blir du tatt med en fart på 5 kilometer i timen over fartsgrensen, må du ut med 750 kroner – i stedet for 600 kroner som i dag. Legger du på 5 kilometer i timen til, må du ut med 2050 kroner.

Brudd på vikeplikten straffes fra nyttår av med 6650 kroner og sykling uten lykt kan koste deg 1150 kroner.

Det er NRK som melder om de nye bøtesatsene.

I 2014 ble det utskrevet til sammen 207.694 forenklede forelegg for trafikklovbrudd, ifølge Statistisk sentralbyrå, skriver NRK. Det er en nedgang fra årene før. I 2007 var tallet oppe i 255.665, etter å ha steget kraftig flere år på rad.

 

De nye satsene

 • 5 km/t for fort - nå: 600 kroner - etter nyttår: 750 kroner.
 • 10 km/t for fort - nå: 1600 kroner - etter nyttår: 2050 kroner.
 • 15 km/t for fort når fartsgrensen er under 60 km/t - nå: 2900 kr - e. nyttår: 3700 kr.
 • 20 km/t for fort når fartsgrensen er under 60 km/t - nå: 4200 kr. - e. nyttår: 5350 kr.
 • 25 km/t for fort når fartsgrensen er under 60 km/t - nå: 6500 kr. - e. nyttår: 8300 kr.
 • 15 km/t for fort når fartsgrensen er over 70 km/t - nå: 2600 kr. - e. nyttår: 3300 kr.
 • 20 km/t for fort når fartsgrensen er over 70 km/t - nå: 3600 kr. - e. nyttår: 4600 kr.
 • 25 km/t for fort når fartsgrensen er over 70 km/t - nå: 4900 kr. - e. nyttår: 6250 kr.
 • 30 km/t for fort når fartsgrensen er over 70 km/t - nå: 6500 kr. - e. nyttår: 8300 kr.
 • 35 km/t for fort når fartsgrensen er over 70 km/t - nå: 7800 kr. - e.nyttår: 9950 kr.
 • 36-40 km/t for fort når fartsgrensen er over 90 km/t - nå 9000 kr. - e.nyttår: 10400 kr.
 • Kjøring på rødt lys eller for kort avstand til bilen foran - nå: 5200 kr - e.nyttår: 6650,-
 • Kjøring mot enveiskjørt, i gågate, i feil kjøreretning, osv. -nå 4200 kr - e.nyttår: 5350 kr.
 • Kjøring på fortau, bak sperrelinje eller i feil felt før sving - nå 3200 kr.- e nyttår: 4100 kr.
 • Ulovlig forbikjøring (til høyre, foran gangfelt, osv.) - nå 5200 kr - e.nyttår: 6650 kr.
 • Brudd på vikeplikten - nå 5200 kr. - e. nyttår: 6650 kr.
 • Feil bruk av lys, kjøring uten tilstrekkelig utsyn, osv. - nå: 2000 kr. - e.nyttår: 2250 kr.
 • Kjøring med «trimmet» moped - nå 4200 kr - e.nyttår: 5350 kr.
 • Sykle uten lykt, på rødt lys, eller på motorvei, osv. - nå: 909 kr. - e .nyttår: 1150 kr.
 • Kjøring med usikrede passasjerer under 15 år - nå: 2000 kr. - e.nyttår: 2250 kr.
 • Segway-kjøring på vei med fartsgrense over 60 km/t - nå: 2000 kr. - e. nyttår: 2150 kr.

(Kilde: Lovdata, Samferdselsdepartementet)