Flest dør i møteulykker på romeriksveiene: – Behov for midtdeler

FARLIGE VEIER: 19 mennesker har omkommet i møteulykker på romeriksveiene de siste fem årene.

FARLIGE VEIER: 19 mennesker har omkommet i møteulykker på romeriksveiene de siste fem årene. Foto:

Artikkelen er over 3 år gammel

Flere veier med stor trafikk uten midtdeler gjør møteulykker til den vanligste alvorlige ulykkestypen på Romerike de siste fem årene

DEL

Det viser en gjennomgang av trafikkulykker med drepte og hardt skadde på Romeriks-veiene fra 2012 til og 2016 fra Statens vegvesen.

I fem års perioden ble 40 drept og 149 hardt skadet på de lokale veiene. Hver tredje av de alvorlige ulykkene var en front mot front kollisjon. 19 mennesker omkom i møteulykker, mens 44 ble hardt skadet.

Rv 4 og Fv 170

En storstilt utbygging av veger med midtdeler på Østlandet, som E6 gjennom Romerike, har redusert antall møteulykker. Det har bidratt til at utforkjøringsulykker har blitt den vanligste ulykkestypen med drepte og hardt skadde. Slik var det ikke på Romerike, skriver Statens vegvesen i en pressemelding.

– Vi har fortsatt flere veier med stor trafikk uten midtdeler, som Rv 4 gjennom Hakadal og Fv 170 i Fet. Det har gitt mange tragiske møteulykker, sier seksjonsleder Marita Birkeland i Statens vegvesen, Vegavdeling Akershus.

Fotobokser og strekningsmålinger har fått farten ned på de to ulykkestrekningene, men Birkeland mener det på lang sikt fortsatt er behov for å sikre Rv 4 og Fv 170 med midtdeler.

Lavere snittfart

– Gjennomsnittsmålingen av fart på Kompveien har senket snitthastigheten. Før kjørte mange langt over fartsgrensen. Nå er snitthastigheten 70 kilometer i timen. Det ser vi på ulykkesstatistikken, sier Birkeland.

Utforkjøringsulykker er den nest vanligste ulykkestypen på Romerike, med seks drepte og 30 hardt skadde. Tre omkom og 30 ble hardt skadet i kryssulykker. Antall utforkjøringsulykker var stabilt gjennom perioden, mens kryssulykkene varierer mer.

– Vi har gjennomført flere tiltak med rekkverk og sikring av sideterreng for å forebygge alvorlige utforkjøringsulykker på fylkesvegnettet vårt. Ulykkene skjer spredt. Med et stort fylkesveinett er det vanskelig å vite hvor neste utforkjøringsulykke vil skje. Det gjør det vanskeligere å gjøre fysiske tiltak for å forebygge trafikkdød, sier Birkeland.

Føreransvar

Hun understreker ansvaret bilførerne har for å unngå alvorlige trafikkulykker.

– Det er bilføreren som har hånda på rattet, og som bestemmer farten. Hvis vi alle holder oss edru, våkne, bruker bilbelte, avpasser farten etter forholdene og ikke bryter fartsgrensene, skal det mye til for å komme ut for en alvorlig trafikkulykke, sier Birkeland.

Før åpningen av ny E6 fra Minnesund til grensa mot Hedmark med midtdeler og fire felter, gikk farten ned i anleggsperioden. Noe av E6 trafikken gikk nok også på Rv 4. Tallet på alvorlige møteulykker gikk ned fra 18 drepte og hardt skadde i 2012 og 2013 til seks drepte og hardt skadde i 2016.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken