Dette er skoleveien til flere barn: – Det er rett og slett uforsvarlig

Hver eneste morgen må barna passe seg for store mengder med trafikk når de skal rekke skolebussen.