UP slo til igjen: Atten nye bilister bøtelagt

Sjekk hvor grensa for førerkortbeslag går og se hva bøtenivået er.