UP-kontroll: 10 av 15 som ble tatt var ferske bak rattet

– Beklagelig at de unger er overrepresentert.