– For å få flyt i trafikken må det skje noe!

De to lyskryssene i Lillestrøm sentrum skaper stor frustrasjon blant trafikantene som ferdes på veiene.