Tett kø på E6 nå – følg vårt pendler-cam her

Mandag ventes det enda mer snø på Romerike. – Det kan fort bli kaos på veiene selv om det ikke er så mye snø som kommer.