Det slår Statens vegvesen fast etter å ha studert trafikkulykker med drepte og hardt skadde på vinterglatte veier fra 2006 til 2015. I denne perioden mistet 11 personer livet og 57 ble hardt skadet på romeriksveiene i vinterhalvåret. En av tre trafikkulykker med drepte og hardt skadde skjedde på snø- og isføre i vinterhalvåret oktober-mars på Romerike.

Studien avslører flere likhetstrekk i mange av dødsulykkene: Ulykken utløses av bilfører uten antiskrens-system i bilen som får skrens i en sving og treffer et møtende kjøretøy. Ulykken skjer oftest på nullføre i januar.

Nedgang

– Vi har hatt en kraftig nedgang i tallet på drepte og hardt skadde i trafikkulykker de siste ti årene. Nedgangen i ulykker på vinterføre er aller størst. Vi tror det henger sammen med at flere biler har fått ESP, sier avdelingsdirektør Nils Karbø i Statens vegvesen, vegavdeling Akershus, i en pressemelding.

Dette er noen av veivesenets funn:

  • En av fem alvorlige trafikkulykker skjer på vinterføre.
  • De som omkommer på vinterføre dør som oftest i møteulykker
  • Mange av ulykkesbilene på vinterføre hadde ikke elektronisk stabilitetskontroll (ESP)
  • Flere av de involverte bilene hadde dårlige vinterdekk.
  • Det skjer også mange utforkjøringsulykker på vinterføre, men disse er mindre alvorlige enn på sommerføre.

Her kan du se veivesenets interaktive kart som viser dødsulykkene på Romerike siden 2006.

Han mener vegvesenet og bilførere må gjøre en jobb sammen for å få ned tallet på de alvorlige trafikkulykkene på vinterføre slik at så mange som mulig kan komme trygt fram sammen også på vinterføre.

– Sjåførene må ta enda mer hensyn til at det er vinterføre. Og så må vi i Statens vegvesen fortsette å følge opp arbeidet entreprenørene gjør på vintervegene.  Samtidig vil det være positivt for trafikksikkerheten med en raskere utskifting av bilparken slik at de aller fleste biler har ESP, sier Karbø.

Samtidig minner han om at det er viktig at bilførere kjører forsiktig på vinterføre i biler med antiskrens slik at ikke sikkerhetsgevinsten går tapt.