– Sjåføren bremset ned, men da jeg var midt i fotgjengerfeltet tråkket vedkommende på gassen

– En veldig skremmende opplevelse, forteller Liv Elvik.