Fryktet for sikkerheten

MIDLERTIDIG, MEN LANGVARIG: FAU-leder Knut Arild Nupen ved Frogner skole, der mange elever skal skysses med busser via motorveien for å komme til skolen fra påsken 2019 og kanskje så lenge som i to år. FOTO: LISBETH ANDRESEN

MIDLERTIDIG, MEN LANGVARIG: FAU-leder Knut Arild Nupen ved Frogner skole, der mange elever skal skysses med busser via motorveien for å komme til skolen fra påsken 2019 og kanskje så lenge som i to år. FOTO: LISBETH ANDRESEN

Artikkelen er over 1 år gammel

I inntil to år må 430 elever ved Frogner skole i Sørum busses via motorveien for å nå skoleporten. Langvarig og krevende vegarbeid er årsaken.

DEL

Det har vakt til dels sterk bekymring blant foresatte ved Frogner skole, at elevene så lenge må busses på E6. Men etter flere møter og dialog med Sørum kommune og Statens vegvesen, mener FAU-leder Knut Arild Nupen at planen for den ekstraordinære transportløsningen nå er tilfredsstillende.

Fra påsketider 2019 og inntil to år fram i tid, må elevene kjøres med Ruters busser via motorveien ved Berger. Der skal bussene kjøre nordover på E6 i halvannen mil, før de tar av igjen og inn på fylkesvei 171 ved Gran. Deretter kjøres videre mot Frogner skole i Trondheimsveien.

Det betyr at elever bosatt på Vardefjellet og Hexebergåsen tilbys buss ved skolestart og skoleslutt. Politikerne i Sørum har også bestemt at Statens vegvesen må tilby transport av SFO-barn (skolefritidsordningen), for denne gruppa på Vardefjellet og Hexeberg.

Alle får sitteplass

I brev til foresatte i oktober skriver Sørum kommune også at kommunen ser for seg at det må legges til rette for en ordning med faste bussavganger fra toppen av Vardefjellet og ned til Fjellbo. Derfra skal barna fraktes videre ut på E6 og deretter til bussholdeplassen ved Frogner skole og kultursenter.

– Vi har fått forsikringer om at det skal være sitteplasser til samtlige elever i bussene. Det er påkrevet og i henhold til lovens krav når passasjerer er på veg med så høy hastighet, forklarer Nupen.

Han er leder i foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) ved Frogner skole. FAU har hatt flere møter med rektor og skoleadministrasjonen.

– Misforståelser er også ryddet av veien. Elevene skal ikke måtte bytte buss ved Fjellbo, men noen vil gå på bussen der.

Egne skolebusser blir satt opp, så elevene er altså ikke henvist til å bruke vanlige rutebusser. Frogner skole har ca. 960 elever.

Nupen viser til at Frogner er blitt en veldig stor skole, og at infrastrukturen ikke er bygd ut i takt med befolkningsveksten. Det betyr at mange foresatte kjører sine barn til skolen, før de tar toget fra Frogner stasjon for å nå jobben. Dette er allerede utfordrende, mener Nupen.

– Foresatte tar snarveier når det er køer, og elever blir droppet av langs veien for at foreldre skal rekke toget, forklarer han.

Ny bru: Ny bru over Leira gjør at det i byggeperioden på inntil to år skal busses 430 elever til Frogner skole.

Ny bru: Ny bru over Leira gjør at det i byggeperioden på inntil to år skal busses 430 elever til Frogner skole.

Ny bru over Leira

Statens vegvesen skal bygge ny bru over Leira. Først skal det bygges ny gangbru, og den blir separat fra kjørebrua, og kommer til å være åpen for gang- og sykkeltrafikk i byggeperioden med ny kjørebru. Gangbrua bygges høst 2018/vinter 2019, mens ny kjørebru forventes å bli påbegynt ved påsketider i 2019, og vil vare i to år. Det synes FAU-lederen er lenge.

Planrådgiver Anne Grindal Søbye i Sørum kommune opplyser at tilbudet om skoleskyss via motorveien går til alle 430 elever bosatt på Vardefjellet og Hexebergåsen. Noen av disse har skysstilbud nå også, på grunn av alder og lang reisevei. I tallet 430 som får buss fra påsketider 2019, er 120 elever i skolefritidsordningen inkludert.

– Bare om lag en tredel av foresatte til SFO-barn besvarte vår forespørsel om de vil benytte busstilbudet, så vi er foreløpig litt usikre på hvordan håndtere dette, sier Grindal Søbye.

Til alle: Alle på Vardefjellet og Hexebergåsen, i alt 430 elever inkludert SFO-barn, får tilbud om buss til og fra skolen, forteller planrådgiver Anne Grindal Søbye i Sørum kommune.

Til alle: Alle på Vardefjellet og Hexebergåsen, i alt 430 elever inkludert SFO-barn, får tilbud om buss til og fra skolen, forteller planrådgiver Anne Grindal Søbye i Sørum kommune.

Artikkeltags