Gå til sidens hovedinnhold

Vil ha bussen ut av køen og inn på E6

Vil bygge kollektivfelt inn på E6 på Skedsmovollen og Hvam

Artikkelen er over 3 år gammel

Bussen blir stående unødvendig lenge i kø i rushtrafikken både på Skedsmovollen og på Hvam. Det ønsker man nå å løse.

Et enstemmig hovedutvalg for tekniske tjenester i Skedsmo har lagt forslaget til detaljregulering av nye kollektivfelter fra Statens vegvesen ut på høring.

Bakgrunnen for forslaget er kapasitetsproblemer nå trafikken er størst, både inn og ut av E6 og på sideveier.

Ettersom bussene stort sett står i samme kø som privatbilene, blir det betydelig forsinkelser. Skal kollektivtilbudet bli mer konkurransedyktig, må disse forsinkelsene begrenses.

Helhetlig på Korset

På Skedsmovollen stopper kollektivfeltet fra Skedsmokorset bussterminal 100 meter før avkjøringen mot E6. Nå skal denne forlenges helt inn på motorveien.

I nordgående retning er det planlagt et kollektivfelt fra E6 og inn i rundkjøringen på fylkesvei 120.

Her er det også planlagt et kollektivfelt fra holdeplassen Skedsmovollen, over E6 og fram til der dagens kollektivfelt mot Skedsmokorset starter ved Skedsmo Senter.

En ny gang og sykkelvei er planlagt langs fylkesveien forbi senteret.

Åpner gammel rampe

Den store nyheten ved Hvamskrysset er at man ønsker å gjenåpne det gamle påkjøringsrampen mot Oslo for trafikk fra Gjelleråsen for å unngå at denne trafikken blokkerer trafikken fra Olavsgaard mot Oslo.

Dette betyr at trafikk fra fylkesvei 22 fra Gjelleråsen kan kjøre på motorveien ved å ta av mot Oslo på Plantasje-siden.

De som kommer riksvei 22 fra Lillestrøm skal ta av motsatt retning i rundkjøringen, og under riksvei 22, akkurat som i dag.

I tillegg bygges det kollektivfelt i nordgående retning fra E6 mot rundkjøringen på Olavsgaard.

Ønsker mer kollektivfelt

Det planlegges også kollektivfelt langs riksvei 22 langs den delen som ligger langs Olavsgaard.

Ved behandlingen i hovedutvalget foreslo Siri Faafeng (MDG) at forslagsstiller til 2.-gangsbehandlingen skal vurdere også å legge inn et kollektivfelt ved åpning av rampe fra Hvam mot Oslo.

Dette ble enstemmig bifalt.

Kommentarer til denne saken