Installerer høyteknologisk system på E6 ved Mosseporten som kan endre bilkjøringen fullstendig

Statens vegvesen jobber med å installere et testsystem som har potensial til å endre bilkjøringen fullstendig i framtiden.