Ville fort hjem, foretok hasardiøs forbikjøring

Sjåføren har tilstått hendelsen.