Regjeringen innfører ti krisetiltak for å redde bøndene

ARKIVBILDE: Allerede i mai uttrykte Hallvard Berg på Berg gård i Lillestrøm bekymring for at tørken skulle gå utover avlingene deres. Siden har det nesten ikke kommet noe nedbør.

ARKIVBILDE: Allerede i mai uttrykte Hallvard Berg på Berg gård i Lillestrøm bekymring for at tørken skulle gå utover avlingene deres. Siden har det nesten ikke kommet noe nedbør. Foto:

Artikkelen er over 1 år gammel

Etter at norske bønder har stilt krav til regjeringen om hjelp, økes blant annet forskuddsutbetalingen på antatt avlingsskade fra 50 til 70 prosent.

DEL

Etter et hastemøte med Bondelaget og Norges Bonde- og Småbrukarlag mandag har regjeringen og landbruksminister Jon Georg Dale (FrP) gått med på ti hastetiltak for å hjelpe bøndene som sliter som følge av sommerens intense tørke.

– Det virker som regjeringen har tatt inn over seg den krisesituasjonen landet er i, sier Merete Furuberg i Norges Bonde- og Småbrukarlag til VG etter krisemøtet.

Møtet i Landbruksdepartementet skal ha gått godt på overtid før partene kom til en enighet.

Saken fortsetter under bildet

ARKIVBILDE: Marthe Bogstad (28) fortalte at hun sto i fare for å måtte kvitte seg med 50 dyr på grunn fôrmangelen.

ARKIVBILDE: Marthe Bogstad (28) fortalte at hun sto i fare for å måtte kvitte seg med 50 dyr på grunn fôrmangelen. Foto:

Krisepakke med 12 punkter

Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag la mandag fram en krisepakke på i alt 12 punkter som forslag til tiltak for å motvirke konsekvensene av den ekstreme tørkesituasjonen.

Regjeringen har gått med på å blant annet øke forskuddsutbetalingen på antatt avlingsskade fra 50 til 70 prosent, og øke kontrollen av importert grovfôr til Norge.

Det gis også kompensasjon fra kravet knyttet til beitetilskuddet om at hoveddelen av fôropptaket skal skje på beite.

– Dette gir mulighet for tilleggsfôring på beite slik at dyra får tilstrekkelig tilgang på fôr samtidig som bonden oppnår beitetilskudd på dyra som normalt, skriver Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en pressemelding.

De forklarer videre at krisesituasjonen i næringen vil endre seg fra uke til uke avhengig av værsituasjonen framover, og understreker at det derfor vil kunne bli nødvendig med ytterligere tiltak utover høsten.

Saken fortsetter under bildet

ARKIVBILDE: Også Ståle Hansen, som driver med ammeku i Aurskog Høland, har slitt med dårlige fôravlinger som følge av tørken.

ARKIVBILDE: Også Ståle Hansen, som driver med ammeku i Aurskog Høland, har slitt med dårlige fôravlinger som følge av tørken. Foto:

Bøndene på Romerike

Flere av bøndene på Romerike har måtte tilpasse seg den kritiske fôrsituasjonen som har utviklet seg som følge av tørken.

Onsdag ettermiddag er det registrert på nettsiden forformidling.no at minst 2.218 dyr på Romerike mangler mat. Dette er økning på 460 dyr siden Romerikes Blad sjekket oversikten for en drøy uke siden.

I midten av juni fortalte Marthe Bogstad på Randby gård på Kløfta at hun sto i fare for å måtte kvitte seg med 50 dyr dersom ikke de to siste slåttene ble bedre enn den første.

På Bjørkelangen så Kasper Hanneborg seg nødt til å starte årets treskesesong allerede den 12. juli, og på Storbråtan gård i Eidsvoll må de slakte i hvert fall halve saueflokken når de kommer tilbake fra skogsbeite for å overleve.

– Klart det er positivt

Fylkessekretæren i Norsk Bonde- og Småbrukarlag Oslo Akershus, Sven Kåre Eggebø, forklarer at han ikke har fått satt seg ordentlig inn i detaljene enda, og har derfor vanskelig for å kommentere hva hastetiltakene vil si for bøndene på Romerike.

– Det er litt tidlig å si noe særlig om det i og med at møtet nettopp er ferdig, men det er klart at det er positivt at regjeringen har gått med på noen av kravene våre, sier han til Romerikes Blad mandag ettermiddag.

Dette har de blitt enige om:

  • Muligheten for forskuddsutbetaling av antatt avlingsskade økes fra 50 til 70 prosent.
  • En oppfordring om å ta vare på mest mulig halm til fôr.
  • Det gis dispensasjon fra kravet knyttet til beitetilskuddet om at hoveddelen av fôropptaket skal skje på beite.
  • Myndighetene sørger for tilstrekkelig kapasitet i forvaltningen slik at det oppnås en rask søknadsbehandling.
  • Myndighetene øker kontrollen av importert grovfôr til Norge og det innføres nasjonale krav for import slik det er gjort i Sverige.
  • Det opprettes flere kontrollstasjoner slik at importert fôr kan losses av på flere havner.
  • De vil be omsetningsrådet om det er særskilt behov for å øke beredskapslagringen på såkorn for det kommende året.

Artikkeltags