Den populære attraksjonen trues av nedleggelse: – Vi kjører med hjertet i halsen

Tertitten trues av nedleggelse. Årsaken er manglende sikkerhetstiltak ved to planoverganger.