Direktør Petter Haas Brubakk i NHO Mat og Drikke hilser likevel det regjeringsoppnevnte utvalget velkommen.

Sukkeravgiften ble innført i 2018 som en del av budsjettforliket mellom Høyre, Frp, Venstre og KrF. På kort varsel økte avgiftene med 40 prosent for alkoholfrie varer og 80 prosent for sjokolade- og sukkervarer.

Avgiften har blitt kritisert av næringen for å slå skjevt ut og bidra til økt grensehandel. Samtidig er det reist spørsmål om avgiften fører til noen helsemessig gevinst i form av mindre sukkerinntak.

– Utvalgsarbeidet vil gi oss en mulighet til å vurdere avgiftene på en analytisk og kunnskapsbasert måte. Det er helt nødvendig etter at Frp, Høyre, KrF og Venstre i 12. time og kun med fem ukers varsel hevet avgiftene, sier Brubakk.

Utvalget skal ledes av advokat Cecilie Aasprong Dyrnes i Ernst & Young. Fra NHO får Brubakk med seg advokat Ellen Mulstad. Påtroppende leder Anne Berit Aker Hansen i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN) sitter også i utvalget, som dessuten består av eksperter innen juss, økonomi og folkehelse.

– Utvalgets hovedoppgave er å vurdere om avgiftene i større grad enn i dag kan utformes slik at de tar hensyn til helse- og ernæringsmessige formål, sier finansminister Siv Jensen (Frp).

Da forslaget til statsbudsjett ble lagt fram tidligere i høst, gikk regjeringen inn for å reversere avgiftsøkningen på sjokolade og sukkervarer, samtidig som den varslet en gjennomgang av avgiftene.

Utvalget skal også vurdere hvilke varer som skal omfattes av avgiften.