Statnett drifter det norske kraftsystemet med rundt 11.000 kilometer med høyspentlinjer og 150 stasjoner, og fakturerer de regionale nettselskapene for bruken av sentralnettet.

Nå har det statseide konsernet vedtatt å øke tariffen i nettverket med ni prosent for 2019. For vanlige forbrukere betyr det at regningen i snitt vil øke med 0,6 øre per kilowattime, opplyser Statnett i en pressemelding.

For en husholdning med et forbruk på 20.000 kilowattimer i året, som tilsvarer det gjennomsnittlige forbruket i en enebolig, vil denne økningen bety et tillegg på 120 kroner i året.

– Det er en økning som er nødvendig fordi vi er inne i en periode med store investeringer som må finansieres gjennom det spleiselaget som nettariffen er, sier kommunikasjonssjef for drift og marked Henrik Glette i Statnett til E24.

I en rapport Norges vassdrags- og energidirektorat offentliggjorde i 2017 kom det fram at Statnett og nettselskapene skal investere 140 milliarder fram til 2025.