Sjekk de storstilte planene: – I dag ligger stasjonsområdet delvis brakk og utenfor sentrum

Store volumer og høy utnyttelse vil bli kjennetegnet for det nye stasjonsområdet.