Stor terrorøvelse på storsenteret

Skal trene sammen: Morten Thoresen (t.v.), Erik Bjørnstad, Kristian Erik Ruud, Ole Herredsvela, Martin Kristiansen og Knut Hammer ser fram til samarbeidet. Foto: Ida Save

Skal trene sammen: Morten Thoresen (t.v.), Erik Bjørnstad, Kristian Erik Ruud, Ole Herredsvela, Martin Kristiansen og Knut Hammer ser fram til samarbeidet. Foto: Ida Save

Artikkelen er over 2 år gammel

Denne uken trener politi, ambulanse og brann på terror – inne i Strømmen Storsenter.

DEL

– Nødetatene har hatt hendelser der samhandlingen og samarbeidet mellom disse ikke har vært god nok, for eksempel hendelsen på Utøya. Med PLIVO-prosedyren (pågående livstruende vold, journ. anm) skal vi nå sammen trene og øve på å redde flest mulig liv i situasjoner der noen utøver slik vold mot flere uskyldige personer, forteller øvelsesleder Martin Kristiansen.

Øvelsene vil foregå på Strømmen storsenter, og de kommende dagene vil opp mot 110 personer fra brann, helse og politi samles for å trene på samarbeid og samhandling som vil være aktuelt ved alvorlige hendelser hvor noen ønsker å ramme flere uskyldige tredjepersoner.

– Dette er situasjoner som sjeldent oppstår, og vi får dermed ikke trent på dette i hverdagen. Derfor er denne treningen veldig viktig, forklarer Kristiansen.

Det er innsatsleder i politiet, Knut Hammer, enig i.

– Under øvelsene vil vi avdekke hva som fungerer bra eller mindre bra, og jeg er overbevist om at vi også vil se resultater på større hendelser etter dette.

Utarbeidelsen av prosedyren for nødetatenes samvirke ved pågående livstruende vold (PLIVO) er ett av flere oppfølgingstiltak etter hendelsene 22. juli 2011.

– Vårt samfunnsansvar

Ole Herredsvela, teknisk sjef ved Strømmen Storsenter, er glad for at de kan stille lokaler til disposisjon for øvelsen.

– Jeg mener dette er det mest samfunnsnyttige som skjer på Romerike i 2016. Vi er opptatt av at nødetatene har gode treningsarenaer og da er det bare hyggelig å stille lokaler til disposisjon. Du kan jo si det er vårt samfunnsansvar.

Herredsvela forteller at de er opptatt av å bidra til samfunnet på en positiv måte. Kristiansen er fornøyd med at de får lov til å ha øvelsene på Strømmen.

– Vi må øve realistisk. Her er det et komplekst miljø med mye å forholde seg til. Lykkes vi her, vil vi også lykkes i mindre vanskelig omgivelser. I tillegg har Strømmen en fin nærhet til både politihuset, Ahus og brannstasjonen i Lørenskog.

Vil ikke skape panikk

Det vil være fire øvelser om dagen hver tirsdag, onsdag og torsdag i uke 9, 11, 13 og 14. Både nødetatene og storsenteret er opptatt av å informere befolkningen i forkant.

– Vi ønsker ikke at folk skal få panikk, sier Herredsvela, som har varslet både internt og eksternt.

Han forteller at senteret vil være åpent som vanlig, og at øvelsen ikke berører kundene.

– Øvelsen på senteret skal være ferdig til klokken 10 alle dager. Legesenteret Aleris åpner allerede klokken sju, men deres kunder skal kunne komme inn som avtalt. Alle Aleriskundene skal og ha fått beskjed om øvelsen per sms.

Kristiansen forteller at det i forbindelse med øvelsene vil bli kjørt utrykning med flere biler fra alle nødetater flere ganger daglig mellom Lørenskog og Strømmen.

– Fordi det er en øvelse vil vi ta hensyn til vanlig ferdsel, men det vil bli en del aktivitet i området, og vi ber publikum vise forståelse for at vi må trene for å kunne bli bedre.

Fakta

  • En PLIVO-aksjon defineres som en pågående situasjon hvor en eller flere gjerningspersoner utøver livstruende vold med våpen eller farlige gjenstander mot flere uskyldige personer.
  • Politiet skal gå direkte inn for å nøytralisere gjerningspersonen(e) for å redde liv og begrense skade. Brann og helse skal aktivt bistå med livreddende tiltak.

Artikkeltags