Innførte nytt parkeringssystem for de ansatte på storsenteret – da rant bøtene inn

Natalie Elizabeth Wennerström er bare én av mange som har fått bot etter at et nytt digitalt parkeringssystem ble tatt i bruk.