Norsk Sykepleierforbund gikk torsdag morgen ut med at de hadde mottatt varslet, noe som litt senere ble bekreftet av NHO.

Sykepleierforbundets leder Eli Gunhild By mener at NHO med dette viser at de ikke tar hensyn til liv og helse.

– I dag har NHO kastet kortene. De går altså ikke av veien for å stenge både sykehjem, respiratorteam og gatehospital for å drive gjennom sitt syn på en tariffavtale. Loven slår fast at helsetjenester må organiseres slik at de er forsvarlige. Ved å stenge helsepersonellet ute, bryter både den private virksomheten og kommunen sine plikter etter loven, sier hun i en pressemelding.

By mener at Sykepleierforbundets uttak tar hensyn til pasientene og peker på at Statens Helsetilsyn har våket over konflikten i tre uker, uten å finne et eneste tilfelle der liv og helse er satt i fare.

Følger konflikten

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) sier hun følger konflikten nøye.

– Det er alvorlig når en konflikt rammer helsesektoren slik den gjør i dette tilfellet. Dette er en konflikt mellom Norsk Sykepleierforbund og NHO Service og Handel, og det er partene som har ansvaret for å løse den. Jeg legger til grunn at partene gjør det de kan for å finne en løsning. Myndighetene følger konflikten på vanlig måte, sier Hauglie til NTB.

Hun understreker at det er Helsetilsynet som har det faglige ansvaret for å vurdere konsekvensene av konflikten for pasienter og brukere.

– Alvorlig

– Lockout er alvorlig både for pasienter, pårørende og ansatte, men vi kan ikke sitte stille å se på at noen få bedrifter tar belastingen for alle, når vi vet at noen av disse er i ferd med å gå over ende. De øvrige bedriftene i denne bransjen ønsker å stå solidarisk med dem som er tatt ut i streik. Enkelte av bedriftene er små ideelle virksomheter. Nå står viktige arbeidsplasser og gode pasienttilbud i fare for å bli borte, sier administrerende direktør i NHO Service og Handel, Anne-Cecilie Kaltenborn.

Hun mener at NHO har strukket seg langt for å få til en løsning og peker på at streiken har pågått i tre uker, og at flere av de sju bedriftene som foreløpig har vært rammet risikerer å gå konkurs.

– Derfor er vi nødt til å bruke dette sterke virkemiddelet nå, sier hun i en pressemelding.

Lockouten trer i kraft ved arbeidstidens begynnelse tirsdag 20. november.

Parat reagerer

Arbeidstakerorganisasjon Parat er sterkt kritiske til NHOs vedtak om lockout. Organisasjonen avholder i disse dager landsmøte, og i en uttalelse vedtatt på møtet torsdag formiddag ber Parat NHO om å trekke lockouten.

«Å bruke lockout for å styre en lovlig arbeidskonflikt mot en tvungen lønnsnemd tar vi sterkt avstand fra. Dette er en overdreven reaksjon på en lovlig arbeidskonflikt, hvor det allerede er tatt behørig hensyn til liv og helse», heter det i uttalelsen.

Pasienthotell

Sykepleierforbundet har tatt ut 56 sykepleiere av de totalt 500 som det er varslet plassoppsigelse for og som omfattes av overenskomsten mellom NSF og NHO Service og handel/Abelia. De som har vært rammet av streiken, har jobbet ved pasienthotell og rehabiliteringsinstitusjoner.

Lockout er arbeidsgivernes streikevåpen og betyr at de stenger ute samtlige 500 sykepleiere i de 65 bedriftene som Sykepleierforbundet har varslet streikeuttak for.