– Jo lenger streiken pågår, desto større vil konsekvensene bli

Lønnsforhandlingene mellom YS og Spekter førte ikke frem. Over 300 Felleskjøpet-ansatte er tatt ut i streik.