Ny rapport: Støyen reduseres – ingen boliger rammes

Et fremtidig luftfartøyvernsenter på Kjeller vil redusere flytrafikken med 90 prosent – fra dagens 10.000 til 1.000 flybevegelser årlig. Senteret vil koste 60 til 75 millioner kroner.