Stella Mwangi frifunnet

Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

Artisten var tiltalt for forulemping av politiet og for å ha drukket etter trafikkhendelse. Nå er hun frifunnet.

DEL

Artikkelen oppdateres.

(Nettavisen): Artisten Stella Mwangi er i Oslo tingrett frifunnet for alle punkter hun var tiltalt for. Det var Dagbladet som først meldte om nyheten.

- Vi er meget godt fornøyd med at det ble full frifinnelse. Dommen kom i dag. Jeg har akkurat snakket med Stella som er veldig, veldig glad, sier Mwangis forsvarer Silje Elisabeth Steenvaag Nettavisen.

til Nettavisen.

- Aktoratet har ikke bevist at det de trodde skjedde har skjedd.

Artisten var tiltalt for promillekjøring, for å ha forvoldt skade en eller flere biler i trafikken og for å ha forulempet offentlig tjenestemann, men ble frikjent på alle punktene.

Artisten har hele tiden nektet straffskyld for promillekjøring.

Mwangi: - I dag er jeg utrolig glad

- Dette har vært det verste året i mitt liv. Jeg klarer ikke å beskrive den maktesløsheten jeg har følt, så når jeg i dag fikk dommen var det enorm lettelse. Jeg ble trodd. Rettssystemet fungerer når andre ting svikter. I dag er jeg bare utrolig glad og lykkelig, sier Mwangi til Dagbladet.

Advokat Silje Elisabeth StenvaagPaul Weaver

Allerede i retten kom det frem at artisten ville bli frifunnet for promillekjøring. Politiadvokat Marita Hagen mente fortsatt at artisten hadde kjørt bil i beruset tilstand, men politiet hadde ikke tilstrekkelig bevis for dette. 

Postene som omhandlet promillekjøring og påført andre biler skade ble droppet. 

I sin avsluttende prosedyre la Hagen ned påstand om betinget fengsel i 24 dager og at artisten skulle idømmes en bot på 29.000 kroner.

Dette var fordi politiet mente at artisten hadde drukket alkohol mindre enn seks timer etter en trafikkulykke, og for å ha forulempet politibetjenter på grunn av deres tjenstlige utføring.

Politiadvokat Marita Hagen mente Stella Mwangi hadde kjørt bil under påvirkning av alkohol, men klarte ikke å bevise dette i retten.

Paul Weaver

- Det å gå haltende fra en politistasjon med hovne knær fra å bli slengt ned på bakken, åpne sår som blødde av å bli lagt ned i asfalten og blåmerker på både arm og rygg av å bli kneet og holdt fast, er noe av det verste jeg har opplevd.

Retten: - Påfallende forklaring

Politiet la også ned påstand om at Mwangi skulle fradømmes retten til å føre førerkortpliktig motorvogn i 12 måneder fra 29. september 2017. I tillegg mente politiet at hun skulle ta full ny førerprøve.

Forsvarer Steenvaag la ned påstand om full frifinnelse og fikk altså gjennomslag i retten for dette.

Ifølge tiltalen skulle den angivelige fyllekjøringen ha skjedd fredag 29. september klokken 13.25. I dommen heter det blant annet:

«En klinisk undersøkelse av tiltalte utført kl.15.59 konkluderte med at hun var «tydelig påvirket» og luktet av alkohol. Analyseresultatet av blodprøve tatt kl. 16.23 viste promille på 2,22 og THC (virkestoffet i cannabis, redn. anm.) i blodet svarende til noe over straffbarhetsgrensen på 0,2 promille.»

Selv om Mwangi ble frifunnet trodde ikke to av dommerne helt på artistens forklaring.

«Dommerflm. (dommerfullmektig, red. anm.) Slørdahl Hjort og meddommer XX finner tiltaltes forklaring noe påfallende. Det har formodningen mot seg at noen som straks skal møte sine venninner for å «vorse» og som skal dra ut på konsert i 20-tiden, inntar en halv flaske whisky på et personaltoalett i en neglesalong for kosens skyld og for å «komme tilbake til sin gode stemning.

(...). De tidspunktene som tiltalte har opplyst i sin forklaring, passer videre ikke inn i det samlede hendelsesforløpet.»

Strengt beviskrav

Selv om to av de tre dommerne ikke trodde på Mwangis forklaring valgte de å frifinne henne. I dommen står det:

«Når dommerflm. Slørdahl Hjort og meddommer XX til tross for ovennevnte har endt opp med å frifinne tiltalte, er det fordi det gjelder et strengt beviskrav i straffesaker. Det er overveiende sannsynlig at tiltalte har kjørt i beruset tilstand, men det kan ikke utelukkes at hendelsesforløpet var slik tiltalte har forklart.»

For posten om forulemping av politibetjenter. Også på denne posten var det uenighet mellom dommerne, men de to meddommerne ga sin avgjørelse i favør av Mwangi. I dommen heter det:

«Rettens flertall er altså av den oppfatning at tiltalte ikke har ment å komme med en konstaterende, negativ karakteristikk av noen. Flertallet mener at det ikke er skjedd forulemping av offentlig tjenestemann ved skjellsord.» 

Politiadvokat Marita Hagen har ikke besvart Nettavisens henvendelser.

BAKGRUNN:

Send inn tekst og bilder «

Fortell nyheter om deg selv, din forening, ditt kultursted osv., både på nett og i papir

Artikkeltags