– Gratis prevensjon til flere er en effektiv måte å forebygge uønskede svangerskap på uten å begrense kvinners rett til selvbestemt abort. Høyre har selv sagt at de vil jobbe for å få ned aborttallene med andre virkemidler enn endringer i abortloven, derfor bør det være enkelt for dem å bli med på å gi flere gratis prevensjon, sier Silje J. Kjosbakken, nestleder i Rødt, til NTB.

I sitt alternative budsjett for neste år setter partiet av 47,5 millioner kroner til å utvide ordningen med gratis prevensjon for kvinner.

Vil utvide ordning

I dag får jenter mellom 16 og 21 år støtte til kjøp av prevensjon gjennom statens bidragsordning for prevensjon. Rødt foreslår å utvide ordningen opp til 25 år.

– Kvinner mister tilgangen på gratis prevensjon ved 22 år. Vi tror det er for tidlig. Det er ingen selvfølge at man har så mye bedre råd når man er 23 år enn da man var 19 år. Derfor er det viktig å utvide ordningen, så tilgang på prevensjon ikke blir et spørsmål om penger, sier Kjosbakken.

Rødt peker på at Folkehelseinstituttet har uttalt at den subsidierte prevensjonen hatt mye å si for nedgangen i aborttallene for disse aldersgruppene.

– Å gi unge kvinner tilgang på gratis prevensjon har vist seg å ha effekt, og ordningen er enkel og ubyråkratisk. Derfor vil vi utvide den, sier Kjosbakken.

Økte kostnader 

Forslaget innebærer økte kostnader på 45,7 millioner kroner i 2019, har Rødt beregnet.

– Forslaget vårt sikrer kanskje ikke Høyre fortsatt regjeringsmakt, men hvis det er færre aborter de er opptatt av, tror vi gratis prevensjon til flere er en god idé, sier Kjosbakken.

Rødt legger fram sitt alternative statsbudsjett for 2019 fredag.

(NTB)