Det erfarer nettstedet e24.no.

Fjorårets kraftige økning i sukkeravgiften har blitt møtt med krass kritikk fra både arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjoner.

Nyheten om at fjorårets avgiftsøkning nå reverseres er ikke bekreftet. Kilder sier til E24 at det blir en betydelig lettelse i sukkeravgiften i regjeringens forslag til statsbudsjett for neste år.

En fjerning av avgiften slik den ble innført for 2018 er blitt fremholdt som et viktig tiltak for å sikre norske arbeidsplasser. Ansatte fra Freia, Nidar, Coca-Cola, Ringnes og Brynhild demonstrerte foran Stortinget i forkant av forrige ukes trontaledebatt med krav om å fjerne sukkeravgiften.

I fjorårets budsjettforhandlinger ble avgiften for sjokolade- og sukkervarer økt med 83 prosent, mens avgiften for sukkerholdig drikke økte med over 40 prosent.

SAKEN OPPDATERES!