Saken blir løpende oppdatert frem til mandag. 

Mandag 8. oktober presenterer finansminister Siv Jensen (Frp) forslagget til stats- og nasjonalbudsjett for 2019.

Det har allerede lekket ut noen lekkasjer, som regjeringen ønsker blest om. 

Solberg-regjeringen ønsker å:

... øke bistandsbudsjettet til 37,8 milliarder, ifølge NRK.

... øke bevilgningene til veivedlikehold med 400 millioner til 3,1 milliarder, ifølge NRK.

... øke bevilgningene til teknisk-industrielle forskningsinstitutt med til sammen få 40 millioner, skriver Khrono.no. 

... sette av 9 millioner kroner på statsbudsjettet til flytting av luftforsvarets skolesenter fra Kjevik til Værnes og 830 millioner på å gjennomføre prosjektet i Værnes-området, skriver TU.no.

... sette av 50 millioner til mer effektive havner, ifølge TU.no.

... bruke fire millioner til å etablere et nasjonalt eldre-, pasient- og brukerombud, skriver VG Nett.

Øker ikke bilavgiftene

Regjeringen kommer ikke til å øke bilavgiftene i neste års statsbudsjett.

– Det er riktig at Regjeringen legger opp til å utsette overgangen til avgiftsberegning basert på C02-utslipp målt etter nye regler (WLTP) til 2020, sier finansminister Siv Jensen (Frp) til VG Nett.