Førerprøven kan overtas av private

Private selskaper kan komme til å overta gjennomføringen av førerprøven. 16 sensorer jobber med førerprøven i distrikt Romerike/Glåmdalen.