Gå til sidens hovedinnhold

Etter denne landingen ble Tromsø-flyet tatt ut av drift - nå skal 800.000 flygninger undersøkes nærmere

Artikkelen er over 5 år gammel

 [Nordlys:] Etter at to Boeing 737-600 har fått problemer under landing, har Statens Havarikommisjon for Transport (SHT) bestemte seg for å undersøke 800.000 flyturer med denne flytypen.

Den nyeste hendelsen skjedde 25. mars i fjor. Et Boeing 737-600-fly fra SAS,  på vei fra Tromsø, fikk problemer da det skulle lande på Oslo lufthavn Gardermoen.

Selve flyturen til Oslo skal ha foregått uten problemer, men da fartøysjefen koblet ut autopiloten like før landing, oppdaget han at det var noe som ikke stemte.

I rapporten fra Statens Havarikommisjon for Transport (SHT), opplyser fartøysjefen at det var «noe unormalt med høyderorskontrollen.»

Fartøysjefen har forklart at da flyet var kommet ned i en høyde av 20 fot over rullebanen, og han begynte å trekke tilbake på høyderorskontrollen for å starte utflating av flyet, responderte den ikke og føltes fastlåst.

Han forklarte at han måtte bruke svært mye kraft på roret og «brekke den løs». Undersøkelser i ettertid viser at han brukte fire ganger så mye kraft som normalt da han dro i roret.

På tross av problemene skal landingen ha gått som normalt.

Kraftig snøvær

Imidlertid tok besetningen kontakt med teknisk avdeling da de kom til flyplassen og fortalte hva som hadde skjedde.

Fartøysjefen anmerket forholdet i flyets tekniske logg, og flyet ble tatt ut av operativ drift, står det i rapporten.

Piloten sier i rapporten at selv om han ikke hadde klart å «brekke løs» høyderoret, ville ikke landingen ført til en situasjon som kunne utviklet seg til å bli en luftfartsulykke. SHT har derfor klassifisert saken som en luftfartshendelse.

Det var kraftig snøvær i Tromsø den 25. mars i fjor, og i rapporten står det at «snø hadde trengt seg inn i alle kroker». Flyet ble dermed aviset i 11 minutter

Samme dag som ulykken skjedde kom Havarikommisjonen imidlertid med en rapport om en lignende hendelse i Finland. Den 26. desember 2012 skulle et Boeing 737-800NG lande ved Kittilä flyplass (EFKT) i Finland.

Da autopilot ble koblet av, stakk flyet plutselig utilsiktet meget bratt til værs. Besetningen presset med full kraft på høyderorskontrollen, men flyets nese fortsatte å heve seg.

«Flyet var nær ved å steile før flygerne koblet ut autopiloten og gjenvant kontrollen.»

I rapporten står det at fellesnevnere mellom de to hendelsene er at det hadde vært kraftig snøfall før avgang, og at begge Boeing 737-flyene hadde blitt aviset.

Gjelder alle Boeing 737

Havarikommisjonens undersøkelse av hendelsen i Finland tilsa at snø hadde tynnet ut avisingsvæsken og at væske eller høy luftfuktighet hadde kommet inn i flyets haleparti. Det hadde lagt seg is i spaltene på styrearmene på Power Control Unit (PCU), som styrer høyderorskontrollen, og isen hindret normal funksjon av høyderoret.

Havarikommisjonens undersøkelse avdekket at problemet gjaldt for alle Boeing 737.

Etter denne hendelsen endret Boeing standeren for avising. De poengtere også i prosedyrene at personell som utfører avising på flytypen bør påse at avisingsvæsken påføres forfra og bakover på høyderorsflaten, og at de må unngå å spyle mot åpningen inn til flyets haleparti.

Skal undersøke flyene

I rapporten skriver SHT at de simulerte avisinger av Boeing 737 etter at de to tiltakene til Boeing var iverksatt, men at det fremdeles kom relativt mye væske og høy luftfuktighet inn i halepartiet.

SHT kom derfor med flere sikkerhetstilrådinger til Boeing. Ifølge rapporten etterkom ikke Boeing Havarikommisjonens sikkerhetstilrådinger om å foreta en ny risikovurdering eller å iverksette ytterligere tiltak for å ivareta nevnte sertifiseringsbestemmelse.

Havarikommisjonen har derfor besluttet å iverksette en temaundersøkelse knyttet til hendelser hvor det har vært behov for å benytte unormalt store krefter på høyderorskontrollene på Boeing 737NG fly.

Undersøkelsen vil i hovedsak bli basert på ferdsskriverdata fra samtlige Boeing 737NG flyginger som Norwegian Air Shuttle, Norwegian Air Norway og Scandinavian Airlines System har gjennomført. Totalt dreier det seg om 800.000 flyginger.

 

Kommentarer til denne saken