** Les alt om skredet i Sørum her! **

Kapital har blant annet snakket med en lastebilsjåfør som sier han fikk beskjed om å dumpe et lasteplan med eksterne masser på en kolle som ikke er godkjent for mottak av ekstern masse. Kollen grenser til det godkjente Asak massemottak.

Kort tid etter at sjåføren tippet lasteplanet 10. november i fjor, gikk skredet som tok tre menneskeliv.

Ifølge Kapital har øyevitner observert mange lastebilsjåfører som har tippet masse på området der det ikke var tillatt. Ingen av lastebilsjåførene skal ha vært klar over at området lå utenfor massemottaket. De ble vinket inn.

Kollen ligger i området der skredet gikk.

Eksperter Kapital har snakket med mener påfyllingen av eksterne masser er årsaken til at skredet ble utløst.

 

Millioninntekter

Den aktuelle kollen skulle planeres ut slik at det kunne nydyrkes. Grunneieren hadde fått tillatelse til dette av Sørum kommune. Forutsetningen var at det kun skulle brukes stedegen masse, det vil si masser innenfor området, og at det ikke skulle fylles på mer enn tre meter.

Norges Geotekniske Institutt (NGI) gjorde undersøkelser etter at skredet gikk. I en rapport som ble levert i februar, kommer det fram at det er fylt opp til åtte meter masse i enkelte områder der bakkeplaneringen pågikk, det vil si fem meter mer enn det tillatte.

Massene skal ha vært stedbundne, men det er også observert bygningsrester og stein i massene.

De som leverer masse, må betale for å bli kvitt den. Bruken av ekstern masse kan ha gitt grunneieren og Norsk Gjenvinning inntekter.

En ekspert anslår overfor Kapital at det er fylt ut opp mot 100.000 tonn masse. Om mye av dette er ekstern masse, kan det ha gitt millioninntekter.

 

Ingen kommentar

Verken Norsk Gjenvinning eller grunneier vil kommentere spørsmål om årsak, skyld, eller massemottak i området.

Tre menn fra Litauen mistet livet i jordskredet i Sørum 10. november 2016. Den ene ble funnet omkommet i leirmassene 6. desember. De to siste er ikke funnet. Letingen ble avsluttet for godt i juni i år.

Økonomi- og miljøkrimseksjonen i Øst politidistrikt etterforsker fortsatt leirraset, og de fikk nylig en rapport fra NGI som skal fortelle hva som utløste raset. Men ingen i politiet vil si noe om saken foreløpig.

NGI målte bakre raskant på skredet til nesten 15 meters høyde. Minst 140.000 kubikkmeter masse raste ut.

Her ble han funnet: Var ikke forsvarlig å grave i området før i går