Gå til sidens hovedinnhold

Vil ha ny kirke her

Vektergården er førsteønsket til fellesrådet

Artikkelen er over 3 år gammel

En ny kirke der Vektergården står i dag vil være midt i blinken. Det kommer fram i et innspill fra Sørum kirkelig fellesråd.

En kirke på Sørumsand er et gammelt ønske. Sognekirka ligger i dag fem kilometer fra kommunesenteret i Sørum og fellesrådet mener at en kirke må ligge der folket bor.

Fellesrådet har fått utarbeidet både en behovsanalyse og en tomtevurdering for ny kirke på Sørumsand. Tre tomter i prioritert rekkefølge er valgt ut.

– Ideell plassering

Førstevalget har falt på tomta der Vektergården ligger i dag. Bygget rommer i dag kommunale kontorer.

I begrunnelsen for Vektergården framheves at eiendommen ligger sentralt på Sørumsand og vil gi et nytt kirkebygg en ideell plassering for et mangfoldig bruksmønster og menighetsliv.

Området ligger i en rett akse gjennom Sørumsand sentrum og i enden av sentrumskjernen.

Kirkebyggrådgiver Finn Bårdsen har påpekt dette som et arkitektonisk viktig element for plassering av en kirke.

Fellesrådet mener at kirken vil kunne bli en sentral stedsmarkør som vil bidra til å gi Sørumsand et særpreg og identitet.

Esso eller Bingsfoss?

Som nest beste alternativ mener Sørum kirkelig fellesråd en tomt ved Bingsfoss ungdomsskole/Esso-stasjonen peker seg ut, med Svendsengården nær jernbaneundergangen som siste prioriterte areal.

Behovet og tomteanalysen for ny kirke på Sørumsand er spilt inn i forbindelse med rullering av arealdelen av kommuneplanen for Sørum.

Det er Sørum menighetsråd som står bak ønsket om det arbeidet fellesrådet nå har gjort.

De lokale kirkelige organer har i mange tiår sett behovet for en ny kirke i kommunesenteret.

Tomta falt ut

Ei kirketomt har tidligere vært avsatt på Sørumsand, men forsvant ut med oppføringen av Sørumsand misjonshus mot slutten av 1990-tallet.

I analysen pekes det på at en fredet kirke fra 1166 ikke kan tilfredsstille dagens behov og misjonshuset dekker heller ikke menighetens nåværende eller langsiktige behov.

Sørum kirkelig fellesråd skriver at de ønsker et kirkebygg realisert så raskt som mulig.

Kommentarer til denne saken