– Pårørende i Norge gjør en veldig viktig jobb. Hvert år utføres 130.000 årsverk av denne gruppa. Det innebærer at det totalt sett deltar veldig mange mennesker i omsorgen. Som barnebarn av eldre som trengte hjelp, merket vi selv at det mangler verktøy for hvordan man kan organisere omsorg for eldre på en god måte, forklarer Askvik fra Blaker.

Hun håper at appen WeCare som hun utvikler sammen med kollegene Silje Katrine Robinson og Thomas Orten vil gjøre det enklere som pårørende.

Konkret

Hvem besøker mor eller far neste gang, hvem handler mat eller tar dem med ut på tur og hvordan står det faktisk til med dem? Slike konkrete opplysninger kan snart logges i appen. Slik skal det bli lettere for pårørende å følge opp gamle foreldre eller andre de har ansvar for. Kristine Askvik fikk ideen da hele familien hennes ville dele på ansvaret, omsorgen og oppgavene for besteforeldrene. Men logistikken var ikke alltid enkel.

– I appen vår kan barna registrere seg som omsorgspersoner for sin mor, for eksempel. Ingen andre har tilgang til informasjonen de legger inn. I appen kan alle barna blant annet gå inn i en kalender og skrive inn framtidige avtaler og samtidig se tilbake i tid på aktiviteter og hendelser. De kan legge inn små rapporter om hendelser, om planer de har for moren sin og legge inn bilder, forklarer Askvik, som mener at familien ikke bare får bedre oversikt, men også større trygghet.

Trenger testpersoner

Med skreddersydde og enkle helseråd i appen, mener hun at familien kan styrke kompetansen slik at de gir bedre hjelp til sine foreldre.

– I tillegg mener vi at dette også kan styrke samholdet i familien fordi det de enkelte gjør blir synliggjort samtidig som det blir enklere å engasjere seg og delta.

Askvik og kollegene har arbeidet med appen en god stund og den er nå i bruk av testpersoner slik at brukervennligheten og behovet kan kartlegges videre. Trioen har støtte fra blant annet Extra-stiftelsen og Rådet for psykisk helse og føler de møter et voksende behov.

– Flere gamle blir boende hjemme lenger. Vi vet at antallet 80-åringer vil dobles fra 2020 til 2040. Utviklingen med at flere kvinner arbeider utenfor hjemme ser vi også i stadig flere land, derfor tror vi at denne appen også kan være nyttig utenfor Norges grenser.

Utviklerne av WeCare trenger også flere testpersoner, og Askvik ber om at folk tar kontakt.